Kontakt

"Autoprevoz" DOO Čačak
Ulica Lomina br. 67,
32000 Čačak

Korisnički centar:

 38132 400 099

Besplatni broj: 0800 111 220

E-mail: info@kavim-serbia.rs (za sugestije, pohvale,reklamacije, upite)

            office@kavim-serbia.rs (kancelarija)
 

Facebook
https://www.facebook.com/Autoprevoz/